Odalsportalen er et nettsted for alle som bor i Odalen, for alle odølinger innenlands og utenlands og for de som vurderer å bli fastboende her. Vi ønsker å vise frem Nord-Odal og Sør-Odal på en spennende og attraktiv måte – to kommuner fylt av muligheter, trivsel og nærhet.

Odalsportalen.no drives av én person, redaktør Mette Haugland og eies av Sør-Odal kommune, Nord-Odal kommune og Odal sparebank. Målet er å lage en felles arena for presentasjon av Odalen. Derfor er Odalsportalen et utstillingsvindu hvor vi kan by på gode nyheter fra Odalen. 

Slik ble ideen om Odalsportalen født, og nettstedet ble startet opp i 2007. Første redaktør var Gunnar Nygård helt til Asgeir Sektnan tok over jobben i mars 2014.

Vi håper at du synes Odalsportalen er informativ, levende og interessant, og vi håper at du kommer tilbake flere ganger. Odalsportalen.no er også Facebook, så det er bare å like siden, dele og spre innlegg som legges ut.

Når det gjelder Odalstidende er dette et magasin som alle husstander i odalskommunene får tilsendt. Magasinet kommer ut fire ganger i året, og er et samarbeid mellom begge odalskommunene og Odal Sparebank.

 


Redaksjonen i Odalsportalen:

Ansvarlig utgiver:              Torleif Lilløy           
 Odal Sparebank             
 E-post 
Redaktør:  Mette Haugland

 E-post
Redaksjonsmedlemmer:       
 Mette F. Skogstad        
 Odal Sparebank
 E-post
   Henriette Eriksen
 Sør-Odal kommune  E-post
   Stig Aasheim
 Nord-Odal kommune        E-post


Publisert:
Sist oppdatert: 08.10.16 12:10
+

Ukens bilde

Fotograf: May Ellen Tangen

Odal Fotoklubb

www.odalfotoklubb.no